Nieuws

Home Home De club De club Nieuws Nieuws Galerie Galerie Contact Contact  deze website is ontwikkeld door Vehicle webdesign 2016

APK oldtimer

FEHAC heeft zich met succes ingezet voertuigen van 50 jaar en ouder vrij te stellen van APK. Deze vrijstelling zou 20 mei 2018 in moeten gaan. Onlangs ontvingen wij van onze contactpersonen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu signalen dat de deze voor velen zeer gewenste vrijstelling mogelijk nog heel even op zich laat wachten: In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens aangenomen (“de APK-richtlijn). De bepalingen uit de richtlijn moeten uiterlijk 20 mei 2017 worden omgezet in nationale wet- en regelgeving en een jaar laten worden toegepast. De richtlijn kent enkele optionele bepalingen die lidstaten mogen toepassen, zoals de vrijstelling voor voertuigen van historische waarde. Op advies van het SO APK heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te stellen van de APK-plicht. Hiervoor moet het Besluit voertuigen worden aangepast. Het proces hiervoor was in gang gezet. Door het verwerpen van het wetsvoorstel voor kentekening van landbouw en bosbouwtractoren door de Tweede Kamer is de aanpassing van het Besluit voertuigen on hold gezet, omdat er -naast de vrijstelling van 50 jaar- ook bepalingen voor de APK voor snelle tractoren waren opgenomen in de aanpassing van het Besluit Voertuigen. Het ministerie beraadt zich momenteel over de wijze waarop de APK-plicht voor snelle tractoren alsnog kan worden geregeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het proces van aanpassing van wet- en regelgeving weer in gang worden gezet. Door deze situatie is het niet meer zeker dat de beoogde vrijstelling van 50 jaar kan ingaan op 20 mei 2018. We hopen natuurlijk dat we het zo snel mogelijk kunnen realiseren.    Ook al is er nog steeds een kans dat de geplande ingangsdatum wel wordt gehaald, het lijkt ons toch op zijn plaats hier in dit vroege stadium aandacht aan te schenken.. Van eventueel uitstel zal zeker geen afstel komen, en we houden u over dit dossier op de hoogte.  

Wanneer betaal ik motorrijtuigenbelasting voor mijn oldtimer?

U betaald geen motorrijtuigenbelasting voor oldtimers die 40 jaar of ouder zijn, om dit te bepalen kijkt u naar de datum 1e toelating op uw kentekenbewijs.Overgangsregeling voor benzinevoertuigen (geldt dus niet voor diesel of lpg voertuigen)Is uw voertuig, dat uitsluitend op benzine loopt, minder dan 40 jaar geleden in gebruik genomen maar uiterlijk 31 december 1987? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de overgangsregeling:• Het dient te gaan om een personenauto of bestelauto, motor, vrachtauto die u niet bedrijfsmatig gebruikt of autobus die u niet bedrijfsmatig gebruikt.• Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling, dan mag u met uw motorrijtuig niet de openbare weg op of parkeren in januari, februari en december. Alleen voor een APK-keuring in die maanden, mag u met het motorrijtuig naar het keuringsstation rijden.• Laat u uw motorrijtuig schorsen? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting.• U betaalt een kwart van de normale belasting per jaar, met een maximum van € 122,- (tarief 2016).• Als u gebruik wilt maken van de overgangsregeling dient u zelf hiervoor een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst